คณะกรรมการสถานศึกษา

หมดอายุ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

ที่

ชื่อ  -สกุล

ตำแหน่ง

1

นายศึกษิต สมจี

ประธานคณะกรรมการ ฯ

2

นายพงษ์สิทธิ์  ลุนลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นายดั่งดวงใจ  ทีมอย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นายธวัชชัย  บุตรพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นายบุญหนา  วงศ์ศิลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายสมใจ  ก้อนวัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายสมประสงค์  หล้าบา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8

นางบุญหนา  ขันธ์ตรี

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

9

นางสนิฎา  พระเสนา

กรรมการผู้แทนครู

10

นางบุศรินทร์  สุริยนต์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

11

นายนำโชค  ภาโสม

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12

นายสายทอง บุปผาวรรณ์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

13

พระใบฎีกาจักพงษ์  จกฺกวํโส

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

14

พระธีระเดช ธีรเมโธ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

15

นายรัตนชัย  ฝาระมี

กรรมการและเลขานุการ

©2023 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by Pacharawat

Please publish modules in offcanvas position.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์