ข้อมูลทั่วไป

หมดอายุ

ข้อมูลทั่วไป

   ชื่อสถานศึกษา  : โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

   ตั้งอยู่  : เลขที่ 82 หมู่ 5 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

   สังกัด  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

   โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-4205-4242

   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Website : http://www.ktu.ac.th

   เขตพื้นที่บริการ : 2 ตำบล คือตำบล คำเตย มีจำนวน 18 หมู่บ้าน และตำบลขามเฒ่า มีจำนวน 11 หมู่บ้าน

   เปิดสอนในระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

   มีพื้นที่ทั้งสิ้น : เนื้อที่ 164 ไร่ 2 งาน 20.8 ตารางว

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

     1. มีองค์พระธาตุพนมเปล่งรัศมีสีฟ้า-ขาว

     2. มีอักษรย่อ ค.ต.อ. อยู่ที่ฐานองค์พระธาตุพนม

     3. มีรวงข้าวประสานอยู่ใต้ตัวอักษรย่อและมีคำเต็มว่า โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

     4. ตัวหนังสือสีฟ้าโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ อยู่ในแถบแพรสีขาว

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความรู้ที่กว้างไกล

สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม

ฟ้า – ขาว หมายถึง ความรู้คู่คุณธรรม

อักษรย่อ

ค.ต.อ.

คติพจน์

วิชาการดี  ความประพฤติดี  สุขภาพดี

คติธรรม

นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา  หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปรัชญาของโรงเรียน

พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาการศึกษา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสัตบรรณ

อัตลักษณ์

ความประพฤติดี มีจิตอาสา รักภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

ลูกเสือดี  สืบสานดนตรีพื้นบ้าน สถานศึกษาพอเพียง

©2023 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by Pacharawat

Please publish modules in offcanvas position.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์