ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

หมดอายุ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายสุเมธ  สมตัว ครูใหญ่ 2519 - 2522
นายปราโมทย์  น้อยทะรงค์ ครูใหญ่ 2522 - 2523
นายณรงค์  ชินสาร อาจารย์ใหญ่ 2523 - 2535
พ.อ.อ.ขจร  แก้วมณีชัย อาจารย์ใหญ่ 2535 - 2540
นายธวัช  แก้วมณีชัย อาจารย์ใหญ่ 2540 - 2542
นายทนงชัย  เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการ 2542 - 2551
นายพนมศักดิ์  ไชยธงยศ ผู้อำนวยการ 2551 - 2560
นายคำฟอง  ศรีสุข รก.ผู้อำนวยการ 2560 - 2561
นายวีระ  ดีแนบเนียน ผู้อำนวยการ 2561 - 2564
นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ ผู้อำนวยการ 2564 - 2565
นายรัตนชัย  ฝาระมี ผู้อำนวยการ 2565 - ปัจจุบัน

 

©2023 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by Pacharawat

Please publish modules in offcanvas position.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์