ประวัติโรงเรียน

หมดอายุ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่  5 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2519 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสภาตำบลคำเตย  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  เป็นเงินจำนวน  90,000 บาท ในจำนวนเนื้อที่  164  ไร่ 2  งาน  20.8  ตารางวา  และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2536  เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

©2023 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by Pacharawat

Please publish modules in offcanvas position.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์