เอกสารต่างๆ

หมดอายุ

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

ทุกท่านสามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าไปอ่านได้ตามนี้

QR_EMIS_ระบบสาระสนเทศเพื่อการศึกษา.png 

EMIS

QR_B-OBEC.png

B-OBEC

 QR_M-OBEC.png

M-OBEC 

 QR_PMC_ระบบการบริหารงานบุคคลออนไลน์.png

PMC 

QR_SAR-2561.png

 SAR 2561

QR_SAR-2562.png

SAR 2562

 QR_SAR-2563.png

SAR 2563

 QR_ผลการประเมินสมศรอบ4.png

 ผลการประเมิน สมศ. รอบ 4 

QR_แบบประเมิน_SDQ_1-64_รูปแบบออนไลน์_ฉบับครู.png

แบบประเมิน SDQ 

ฉบับครู

QR_แบบประเมิน_SDQ_1-64_รูปแบบออนไลน์_ฉบับผู้ปกครอง.png

แบบประเมิน SDQ

ฉบับผู้ปกครอง

QR_แบบประเมิน_SDQ_รูปแบบออนไลน์_1-64_ฉบับนักเรียน.png

แบบประเมิน SDQ 

 ฉบับนักเรียน

QR_จุลสาร.png

 จุลสาร

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-1-2561.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

1-2561

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-1-62.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

1-2562

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-1-63.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

1-2563

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-1-64.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

1-2564

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-2-61.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

2-2561

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-2-62.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

2-2562

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-2-63.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

2-2563

QR_รายงานประชุมผู้ปกครอง-2-64.png

รายงานประชุมผู้ปกครอง

2-2564

QR_สารสนเทศ_61.png

สารสนเทศ 61

QR_สารสนเทศ_62.png

สารสนเทศ 62

 QR_สารสนเทศ_63.png

สารสนเทศ 63

QR_ไซต์ห้องวิชาการ.png

เว็บไซต์ห้องวิชาการ

QR_เพจโรงเรียน.png

เพจโรงเรียน

QR_เพจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.png

เพจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

QR_เพจกิจการนักเรียน.png

เพจกิจการนักเรียน

QR_เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล_คำเตยอุปถัมภ์.png 

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล

QR_โครงการทั้งหมด_61.png

โครงการปี 2561

QR_โครงการทั้งหมด_62.png

โครงการปี 2562

QR_โครงการทั้งหมด_63.png 

โครงการปี 2563

QR_แผนปฏิบัติการ_2563.png

แผนปฏิบัติการ 2563

QR_แผนการปฏิบัติงาน_2564.png

แผนปฏิบัติการ 2564

QR_แบบรายงานการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.png

แบบรายงานการบริหาร

จัดการและดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

QR_รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ปีการศึกษา-2561.png 

รายงานผลการดำเนินการโครงการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปีการศึกษา-2561

 QR_รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ปีการศึกษา-2562.png

รายงานผลการดำเนินการโครงการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปีการศึกษา-2562

QR_รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ปีการศึกษา-2563.png 

รายงานผลการดำเนินการโครงการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปีการศึกษา-2563

     

 

 

 

 

©2023 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by Pacharawat

Please publish modules in offcanvas position.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์