กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมดอายุ

นางขวัญตา อุปพงษ์

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

085-7429721

 

นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช

ครู ค.ศ.2

084-7871936 

 

นางสาวพัทธ์ฑีรา ศรีกงพาน

ครู ค.ศ.1

088-537464

 

นายเจษฎา  โพนชา

ครู ค.ศ.1

087-2320431

 

นางมาลินี  ดวงสา

ครู ค.ศ.1

061-0213483

 

นายวรชาติ ธาระพันธ์

ครูผู้ช่วย

092-8067592

 

น.ส.นิศาชล บุญมาก

พนักงานราชการ

098-9949182

©2023 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by Pacharawat

Please publish modules in offcanvas position.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์